SOPHIAHEMMET

Om- och tillbyggnad av Sophiahemmets befintliga operations- och vårdbyggnad

På bottenplanet samlar man dag- och centraloperationsverksamheterna Sophiahemmet och Artro Clinic, en privat vårdgivare med bland annat idrottsskador som specialitet.

Nybyggnaden innehåller dessutom Arto Clinics behandlings- och administrationsavdelningar inklusive lokaler för träning och rehabilitering.

Den tredje verksamheten i huset är Sophiahemmets högskola för sjuksköterskeutbildning, som disponerar en delbar hörsal för 180 personer, en föreläsningssal för 90 personer samt grupprum i varierande storlekar.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438
IZABELA KJELLMAN
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 723 808 898

Fakta

Adress: Valhallavägen 91, Stockholm, Sverige
År: 2004-2008
Omfattning: Nybyggnad 8 000 m², Ombyggnad 1 800 m² 
Beställare: Sophiahemmet Ideell Förening
Arkitekt: Arkitema Architects