Sundsvalls sjukhus

Nya Operationcentrum, Sundsvalls sjukhus

Om- och tillbyggnad av befintlig operationsbyggnad vid Sundsvalls sjukhus. Totalt cirka 13 000 m2 med bland annat 14 operationssalar varav en hybridsal. Projektet inkluderar även dagvård, sterilservice, godsmottagning, kontor och personalutrymmen.

Befintlig byggnadär från mitten på 1970-talet. Lokalerna är slitna och motsvarar inte moderna krav på bra tillgänglighet, arbetsmiljö och hygien. Den tekniska livslängden på installationer är passerad i stora delar. För att möta dagens och framtida krav på effektiva vårdlokaler skapas därför en ny lokallösning med en förlängning och påbyggnadav befintlig byggnad.

Genom rationella flexibla lokaler med hållbara val av tekniska system och beständiga materialval, uppnås ett långsiktigt tänkande kring utnyttjande av miljö- och energiresurser.

Ledord för projektet har varit goda samband inom och mellan verksamheter samt ljusa, ändamålsenliga lokaler som uppfyller dagens och morgondagens krav. Stor vikt har lagts på att säkerställa rationella flöden av gods och människor för att understödja en effektiv vårdprocess.

Ny- och ombyggnad har getts en generell och robust struktur med tydliga kommunikationsstråk. Generalitet, flexibilitet och elasticitet innebär att lokalerna under lång tid skall kunna anpassas för många användningsområden.

 

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Lassarettvägen, Sundsvall
År: 2013-2016
Omfattning: ca 13 000 m² (Utredning, program, systemhandling och bygghandling)
Beställare: Landstinget Västernorrland
Arkitekt: Arkitema Architects
Entreprenör: Rekab
Övrigt: Den största satsningen sedan sjukhuset byggdes med en budget på 400 milj.