SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES

Ett kompakt och robust sjukhus i nära kontakt med den vackra omgivningen

Det nya akutsjukhuset sydost om Oslo samlar en rad sjukhus som täcker den sydostliga delen av Norge. Det är en del av en strategisk satsning av den norska regeringen som förbättrar och effektiviserar det norska sjukhussystemet. Sjukhuset täcker ett område med 300 000 människor i regionen Østfold och är ett av Norges största nybyggen. 

Projektet samlar fyra existerande sjukhus samt psykiatri över en yta på 89 000 m². Sjukhuset heter "Lyse udsigter", Ljusa utsikter, för att understryka att alla patientrum har fönster med utsikt över landskapet. En viktig egenskap i sjukhuset som har en positiv effekt i patienternas läkeprocess och i personalens vardag. Sjukhusets disponering är kompakt och möjliggör en optimal logistik och flexibilitet. Målet för den arkitektoniska utformningen är att skapa en miljö där både patienter, besökare och personal känner sig prioriterade. Samtidigt är sjukhuset det enda i Norge som erbjuder privata rum med eget badrum till samtliga patienter. 

Projektet fick 2014 pris som världens bästa öppna BIM-modell, då det är det första projektet i sitt slag som är så pass omfattande och komplext. Brukarmedverkan i detta projekt gavs ett stort utrymme då BIM-modellen lät varje enskild medarbetare se de rum de skulle att arbeta i och samtidigt medverka till den mest optimala utformningen av lokalerna.

Anne Guri Grimsby
Arkitekt
Partner
Tlf. +47 9844 9498
WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Sarpsborg, Østfold, Norge
År: 2008-2015
Omfattning: 89 000 m²
Beställare: Helse Sør-Øst
Arkitekt: Arkitema, AART, Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter (NO)
Landskap: COWI A/S
Ingenjör: COWI A/S