Uddevalla operationscentrum

Med ett nytt operationscentrum vid Uddevalla sjukhus får regionens invånare tillgång till högsta kompetens och effektivitet inom planerad operationssjukvård. Den nya operationsbyggnaden är en separat byggnad i fyra plan om ca 16 300 m2 och ansluter till det befintliga sjukhuset nära dess huvudentré.

Till det yttre har byggnaden en enkel blockliknande karaktär. Inskjuten i landskapet ligger den med en högre fasad i väster och en lägre i öster.  Landskapet i norr sluttar kraftigt ner i en ravin och skapar ett dramatiskt möte mellan byggnad och bergsvägg. Tegelfasaden anknyter till Uddevalla sjukhus dominerande tegelkaraktärVariationer av slät- och reliefmurat tegel skapar detaljrikedom och komplexitet, samtidigt som fasaden bryts ned i mindre fält genom små livförskjutningar i sid- och höjdled.

Byggnadens inre utformning stödjer operationsprocessens alla delar. Strategiskt placerade hissar binder samman operationsenhet med uppvakningsavdelning och sterilcentral för att optimera flöden för patient, personal och material. Utöver detta har målet varit att skapa en attraktiv arbetsplats i regionen samtidigt som patientens helhetsupplevelse stått i fokus.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef Health
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla
År: 2017-2020 
Omfattning: 16 300 m² BTA
Beställare: Västfastigheter
Arkitekt: Arkitema Architects