Vejle Psykiatri

Vejle psykiatri har ett enkelt och funktionellt arkitektonisk grepp: den psykiatriska avdelningen består av ett kluster med åtta byggnader där bl.a. administrativa, service- och personalfunktioner är placerade. Byggnaderna är samlade runt en gemensam yta med rekreativa trädgårdar. Just kombinationen av vårdbyggnaderna och att den funktionella och administrativa byggnaden är som en ring som samlar alla funktioner, säkerställer ett både öppet och överskådligt psykiatriskt sjukhus.

Det nya psykiatrisjukhuset utmärker sig sig med en tydlig grön twist: Landskapet släpps in mellan byggnaderna och in i de attraktiva gårdsrummen. En disposition som säkerställer kontakt mellan ute och inne genom hela byggnaden och erbjuder en rad möjligheter för både vila och aktivitet i ett stämningsfyllt uterum.

Vejle Psykiatri rymmer 91 enkelrum fördelat på sex avdelningar, en psykiatrisk akutmottagning samt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård som stod färdig februari 2017.

Uppdraget omfattade arkitekt- och landskapsarkitektrådgivning, projektering samt brukarmedverkan och workshops.

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Vejle
Omfattning: 17 000 m²
År: 2014-2017
Byggherre: DEAS A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: MOE och MT Højgaard
Totalentreprenör: MT Højgaard
Pris: Vinnare, Mental Health Design, European Healthcare Design Awards 2018