VENDSYSSEL SYGEHUS - AKUTMOTTAGNING

Den nya akutmottagningen omges av byggnader mot öst och norr samt av den högtrafikerade Bispensgade mot väst. Nybyggnationens disponering tar sin utgangspunkt i detta läge, med starkt begränsad utsikt och där det inte finns plats för uterum. Vi arbetar därför med ljusgårdar som arkitektoniska, rekreativa och ljusgivande element. Vi etablerar en byggnad som orienterar sig inåt och därmed skapar sin egen upplevelserika värld. En miljö där de nödvändiga korridorerna förvandlas till upplevelserika stigar i en varierad interiör. Där dagsljuset prioriteras och ljusgårdar används för att skapa upplevelser i huset. 

Byggnaden består av två horisontellt delade volymer. En innehållande akutmottagningen och den andra innehåller avdelningarna. De två volymerna har olika material, fasaden på akutmottagningen är i ljus natursten, medan avdelningarna är en enkel glasbyggnad.

Gatuplanet rymmer ambulanshall, mottagningsrum, traumarum, jourrum och väntrum och övre våningen hyser bl.a. 32 nya sängplatser, jourfunktioner och anhörigfaciliteter. Nya avdelningar och röntgenrum samlar alla funktioner i akutmottagningen och gör att patienterna kan behandlas snabbt och effektiv utan onödiga flyttar. 

Den nya akutmottagningen uppfyller dansk energiklass 2010.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Bispensgade, 9800 Hjørring
Omfång: ca. 3 800 m² + 200 m² ombyggnad
År: 2011 - 2013
Beställare: Region Nordjylland
Arkitekt: Arkitema Architects och Bjerg arkitektur a/s
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Konstruktioner och brand: Korsbæk & Partnere KS, installationer: Harde Larsen A/S, Aalborg
Udsmykning: West & Werners
Utmärkelse: 1. plats i inbjuden tävling