Personlig och professioniell utveckling

Arkitema Architects är en kompetensverksamhet som lever på att ha branschens bästa och mest engagerade medarbetare. Vi arbetar för att skapa arkitektur som gör skillnad för människor. Det kräver att vi alltid är steget före - särskilt avseende våra medarbetares kompetens. Därför är vi mycket angelägna om våra medarbetares professionella och personliga utveckling.

Den viktigaste utvecklingen av våra medarbetares kompetenser sker i det dagliga arbetet på arkitektkontoren, genom samarbetet med kollegor och samarbetspartners och genom att arbeta med våra spännande projekt.

Arkitema Architects har också en rad interna utbildningar som bl.a. är utvecklade för att säkerställa att nyanställda får en bra start i företaget, att nyutbildade blir introducerade till arbetsflödet i branschen och att våra medarbetare får den senaste kunskapen inom deras profession. På så sätt gör vi vårt yttersta för att skapa optimala förutsättningar för utvecklingen av våra medarbetares kompetens.

Utveckling av BIM

Hållbarhet