Praktik i Arkitema Architects

Vi försöker ständigt att knyta nya, duktiga medarbetare till oss och en väg in är att göra sin praktik hos oss.

Som praktikant blir du en del av ett team där du tillsammans med erfarna arkitekter och ingenjörer kommer att arbeta med en rad olika konkreta och yrkesmässigt relevanta uppdrag. Vår arkitektoniska bredd kommer att ge dig en god förståelse för arkitektyrket och en god kännedom om processer och arbetsmetoder inom branschen.

Du kommer bland annat att arbeta med konceptutveckling, modellbyggande, 3D-utveckling, visualisering, texter, diagram, grafisk layout samt projektering i våra olika projekt. Du kommer även att delta i de gemensamma byggplatsbesök, studieresor och föreläsningar som sker på kontoret och som ger dig viktig kunskap och insikt i yrket samt bidrar till att du står starkare inför din fortsatta karriär.

Under hela perioden kommer du att ha en erfaren arkitekt som mentor som kommer att vägleda dig och se till att du får ut så mycket som möjligt av din tid hos oss.

Praktikperioden är normalt ett år för våra arkitektpraktikanter. Vi tar även emot praktikanter inom BIM-projektering, 3D-printning, illustratörer m.m.