Kontakt

ÅRHUS
Frederiksgade 32  ·  DK-8000 Aarhus C  ·  T +45 7011 7011  ·  
info-danmark@arkitema.dk
cvr: 1569 6230

KÖPENHAMN
Rued Langgaards Vej 8  ·  DK-2300 København S  ·  T +45 7011 7011  ·  
info-danmark@arkitema.dk
cvr: 1569 6230

STOCKHOLM
Rosenlundsgatan 29C  ·  118 63 Stockholm (besöksadress och leveranser) · Rosenlundsgatan 29C  ·  Box 17114  ·  SE-104 62 Stockholm (postadress)  ·  
T +46 (0)8 545 856 00  ·  info-sverige@arkitema.com
Org.nr. 556162-6150

MALMÖ
Stora Varvsgatan 6A  ·  SE-211 19 Malmö  ·  T +46 (0)40 545 521 ·
info-sverige@arkitema.com
Org.nr. 556162-6150

OSLO
St. Olavs Gate 27  ·  NO-0166 Oslo  ·  T +47 2299 4450  ·
info-norge@arkitema.com
Org.nr. 943 857 644