Om Arkitema Architects

Arkitema Architects ritar och uppför byggnader för att skapa de bästa arkitektoniska ramarna för människor. Ramar för livet, för lärande, för arbete. Arkitektoniska ramar som är gynnsamma för vår hälsa, och städer som lever.   

Vårt sätt att förhålla oss till arkitekturen har sina rötter i arkitektbyråns kollektiva upprinnelse och samhällsengagemang, och idag präglas vårt arbete av hög professionalitet och en arkitektur som är lyhörd inför omgivningen. Vi lever oss in i platsen, sätter oss in i samhällets behov, vi för en dialog med byggherren, användaren och våra samarbetspartners.

Vi kallar det People in architecture.

Vi ritar staden
Vi arbetar i alla skalor inom arkitekturområdet, från byggnadsarkitektur till stadsplanering. Framför allt har vi specialiserat oss på fem segment: Bostäder, Näringsliv, Hälso- och sjukvård, Utbildning och Urban Design. Tillsammans utgör dessa fem segment grunden för den moderna, skandinaviska staden. Här tillbringar människor det mesta av sin tid. Oavsett om man är hemma i sin bostad, på jobbet, ute på stan, i skolan eller på besök hos läkaren eller på sjukhuset – det är här människorna lever.

Med de fem segmenten säkerställer vi mesta möjliga värde för våra kunder och för samhället som helhet. Vi har många års erfarenhet och en solid expertis på dessa områden. En expertis som vi fortsätter att utveckla och som vi delar med oss av på alla våra kontor.   

Skandinavisk identitet
Vårt formspråk är nordiskt. Vi är upptagna av platsen, dagsljuset och årstidernas skiftningar. Enkelhet i materialvalet samt goda och funktionella lösningar. Samtidigt omger vi oss med engagerade medarbetare som arbetar för att säkerställa en estetisk, användbar och miljövänlig arkitektur.   

Arkitema Architects grundades i Aarhus 1969. I dag är arkitektbyrån en av Skandinaviens största arkitektbyråer med 12 danska partners, en svensk partner, två norska partners och cirka 500 medarbetare, fördelade på kontoren i Köpenhamn, Aarhus, Oslo, Stockholm och Malmö.