Om Arkitema Architects

Arkitema Architects ritar och uppför byggnader för att skapa de bästa arkitektoniska ramarna för människor. Arkitemas historia går tillbaka till 1969 då kontoret skapades och vi har under åren byggt upp en solid arkitektonisk expertis och erfarenhet.

Vi lever oss in i platsen, tar hänsyn till samhällets behov och är alltid i dialog med beställaren, användaren och våra samarbetspartners. I denna process kombinerar vi byggbarhet, användbarhet, hållbarhet och estetik till en arkitektur som gör skillnad för människor. Vi kallar det People in Architecture.

Vi levererar lokalt förankrade och högt specialiserade tjänster och arbetar i alla skalor inom arkitekturen, men vi har specialiserat vår kunskap och kompetens inom sex segment: LearningLivingHealthWorkingCulture och Urban. Tillsammans bildar de grunden för den moderna skandinaviska staden. 

Arkitema Architects grundades i Århus, Danmark 1969. I dag är vi ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 550 medarbetare fördelat på fem kontor i Köpenhamn, Århus, Oslo, Stockholm och Malmö.

Arkitema Architects ägs av COWI Holding A/S den 1 januari, läs mer här.