Arkitema CSR

Inom Arkitema Architects arbetar vi målinriktat och strategiskt med CSR, både i samarbetet med våra kunder och internt i företaget. Som en av Skandinaviens största arkitektföretag är vi medvetna om det ansvar som följer med vår storlek. Våra byggnader och stadsdelar definierar de fysiska ramarna för människors liv och beteende, och det är genom våra projekt vi har den största möjligheten att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning samt minska klimatförandringarna och deras effekter. Arkitemas projekt är en del av lösningen - inte en del av problemet.

En väldigt central punkt i vår företagsstrategi är därför att vi vill skapa arkitektur som gör skillnad för människor. Samtidigt ska den förena hållbarhet, användbarhet, byggbarhet och estetik i en lyckad balans – både nu och i framtiden.

Vi strävar också efter att vara ett hållbart företag där vi hela tiden tänker på hur vi driver vår verksamhet på det mest ansvariga sättet och att hålla en hög etisk standard med goda anställningsförhållanden för våra medarbetare.Vi strävar också efter att minimera förbrukningen av energi och papper på våra kontor och att reducera våra samlade CO2-utsläpp genom ett minskat antal flygresor och att använda kollektivtrafik i största möjliga mån.

Söker du rådgivning inom hållbart byggande, kan du finna det här.

 

Arkitema Hållbarhetsrapport 2018 (Läs online)

Arkitema Hållbarhetsrapport 2018 (Utskriftsversion)

 

Arkitema Hållbarhetsrapport 2017 (Läs online)

Arkitema Hållbarhetsrapport 2017 (Utskriftsversion)

 

Arkitema Hållbarhetsrapport 2016 (Läs online)

Arkitema Hållbarhetsrapport 2016 (Utskriftsversion)


Arkitema CSR-policy 2018 (Läs online)

Arkitema CSR-policy 2018 (Utskriftsversion)

De enskilda policyerna kan läsas här:

Klimat| Miljö | Affärsetik| Lika behandling och mångfald | Mänskliga rättigheter