Historia

1969
Startar de fem arkitektstudenterna Lars Due, Michael Harrebek, Ole Nielsson, Erling Stadager och Helge Tindal ett arkitektkollektiv, som de kallar Arkitektgruppen Aarhus. Alla fem har mycket olika personligheter, men kunskapen om varandras styrkor och svagheter ger dem precis den dynamik som senare har kommit att känneteckna arkitektkontoret, och som fortfarande lever kvar hos Arkitema Architects.

1974
Vinner arkitektbyrån en rad viktiga arkitekttävlingar om låga och tätbyggda bostäder. Bakom tävlingarna står Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark. Arkitektbyrån blir därefter framför allt känd för sina bostäder. På grund av stor byggaktivitet på Själland öppnar man 1979 ett nytt kontor i Køge. Ett kontor som 1994 flyttar till Köpenhamn. 

1995
Utvidgas partnerkretsen med fyra arkitekter; Jørgen Bach, Thomas Carstens, Per Feldthaus och Per Fischer. Denna krets får ytterligare två nya medlemmar år 2002, nämligen Kim Risager och Poul Schülein. Samma år byter Arkitektgruppen Aarhus namn till Arkitema. Det nya namnet, Arkitema, signalerar arkitektur och olika arkitekturteman – teman som bostäder, näringsliv, utbildning, hälsa och urban design. Dessa teman är samtidigt arkitektbyråns specialområden.

2003
Flyttar arkitektbyrån in i ett nytt hus på Frederiksgade i Århus. Ett nytt hus som är resultatet av en intern arkitekttävling, med arkitekten och partnern Per Fischer som vinnare.

2004
Fusionerar vi med AA Arkitekter. Partnerkretsen utvidgas med Bendt Almvig och Wilhelm Berner-Nielsen.

2008
Förstärks arkitektbyråns direktion genom anställningen av Peter Berg som kommersiell direktör. Peter Berg blir senare VD och partner.

2010
Flyttar vårt arkitektkontor i Köpenhamn in i Mikado House, som vi, precis som när det gäller arkitektkontoret i Aarhus, ritat och byggt själva. Mikado House är ett nätverkskontorshus, där Arkitema Köpenhamn är samlat på ett enda plan.

2011
Fusionerar vi med den svenska arkitektfirman DOT Arkitekter, som därmed blir en del av Arkitema Architects.

2014
Utvidgas partnerkretsen med arkitekterna MAA Niels Christoffersen, Glenn Elmbæk, Dorthe Keis samt arkitekt MSA/SAR Ola Göransson, som är partner vid kontoret i Stockholm.

2015 
Fusionerar vi med ELN Arkitekter i Oslo och partnerkretsen utvidgas med två norska partners, nämligen arkitekterna Anne Guri Grimsby och Aasmund Bjørnstad.

2019 
Arkitema Architects ägs av COWI Holding A / S den 1 januari.