Organisation

Direktion
Verkställande direktör Peter Hartmann Berg, utvecklingsdirektör Jørgen Bach, HR-direktör Lars Køster Svendsen, Ekonomidirektör Casper Felden Nielsen och produktionsdirektör Ulrik Dybro.

Seniora partners
Bendt Almvig, Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Aasmund Bjørnstad, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Anne Guri Grimsby, Dorthe Keis, Kim Risager och Poul Schülein.

Associerade partners
Thomas Birkkjær, Anders Halgren, Kristina Peters, Håkan Sandhagen, Mette Julie Skibsholt och Hans Willehader.

Styrelse
Styrelseordförande Jørgen Bardenfleth. Styrelsemedlemmar Jørgen Bach, Wilhelm Berner-Nielsen, Kim Risager och Glenn Elmbæk.