Organisation

Senior partners
Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen,Thomas Birkkjær, Aasmund Bjørnstad, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Dorthe Keis, Kim Risager och Poul Schülein.

Styrelse
Styrelseordförande: Wilhelm Berner-Nielsen. Styrelsemedlemmar: Jørgen Bach, Kim Risager och Glenn Elmbæk.

CEO
Peter Hartmann Berg

Direktion
Verkställande direktör Peter Hartmann Berg, utvecklingsdirektör Jørgen Bach, produktionsdirektör Thomas Kveiborg, HR-direktör Lars Køster Svendsen och ekonomidirektör Casper Felden Nielsen.