Organisation

 

CEO
Peter Hartmann Berg

Direktion
Verkställande direktör Peter Hartmann Berg, utvecklingsdirektör Jørgen Bach, produktionsdirektör Thomas Kveiborg, HR-direktör Lars Køster Svendsen och ekonomidirektör Casper Felden Nielsen.

Arkitema Architects ägs av COWI Holding A/S den 1 januari, läs mer här.