Partners

Senior partners
Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Aasmund Bjørnstad, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Anne Guri Grimsby, Dorthe Keis, Kim Risager och Poul Schülein.

Partners
Thomas Birkkjær och Anders Halgren.

Partner med särskild anknytning till företaget: Bendt Almvig.