Partners

Senior partners: Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Aasmund Bjørnstad, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Anne Guri Grimsby, Dorthe Keis, Kim Risager och Poul Schülein.

Partners: Thomas Birkkjær och Anders Halgren.

Associerade partners: Emil Carstens, Birgitte Gade Ernst, Søren Haugsted, Carsten Jensen, Kristina Peters, Håkan Sandhagen, Mette Julie Skibsholt, Heidi Hjort Thuesen och Hans Willehader.

Partner med särskild anknytning till företaget: Bendt Almvig.