Trähus Ör

Nytt kvarter i trä i Sundbyberg
Hur utvecklar man en bebyggelse, så att den både är modern i sin arkitektur och inkluderande som social arkitektur? Med Trähus Ör föreslår vi en bebyggelse som både till sin form, sin mix av olika bostadstyper och sitt material är ett självklart svar på den här utmaningen.
  • Beställare
    Folkhem
  • År
    2017-
  • Omfång
    16 400 m²
Arkitema Ör Centrum2 web

Trähus Ör består av sex olika byggnadsvolymer uppförda i en massivträkonstruktion i nedtrappade höjder, från sin högsta punkt med tio våningar mot områdets bostäder och skola till en lägsta punkt med fyra våningar mot vägen. Samtidigt integreras passager genom området och inbjudande platser när bebyggelsen elegant glider över i ett större torg. Det gör att man kan gena genom området och nå fram till skolan som ligger i bebyggelsens nordvästra hörn. I de levande bottenvåningarna finns plats för bland annat närbutik, café, gym och bibliotek, vilket även kommer att bidra till att skapa ett inbjudande område. På det här sättet kommer gården och torget att sjuda av liv. Har de boende behov av mer avskildhet kan de uppsöka de stora gemensamma takterrasserna som ger möjlighet till rekreation, där även trevliga växthus erbjuder tempererade platser under kalla höstdagar.

Arkitema Ør Centrum 1 web

Den inbjudande känslan understryks ytterligare i materialvalet, där vi har använt trä som ett genomgående material, från fasader till konstruktionen i interiören. Trä utstrålar värme och taktilitet, och bidrar samtidigt till att skilja ut bebyggelsen från omgivningen och sätta standarden för en modern stadsmiljö där valet av trä resulterar i ett betydligt mindre klimatavtryck än konventionella byggmaterial. Samtidigt är materialet identitetsskapande för de boende som nu bor i områdets nya stora trähus.

En mängd olika bostadstyper stärker dessutom platsens levande karaktär. I Trähus Ör bor många olika människor under samma tak i hyresrätter, bostadsrätter, äldreboenden och övergångsbostäder för äldre.

Arkitema Ør Centrum web

I utvecklingen av bebyggelsen har Arkitema tagit fram en social handlingsplan som bland annat inkluderar ett antal involverande aktiviteter för alla åldersgrupper i närområdet. Dessutom har projektparterna åtagit sig att under planerings- och byggfasen tillhandahålla jobb och praktikplatser för unga och utsatta personer.