Østfold Sygehus

Optimal logistik och flexibilitet
Sjukhuset har en arkitektur som är inspirerad av omgivningen, de höga slanka granarna, den intilliggande sjön och den vidsträckta tallskogen som åt det ena hållet ger patienterna utsikt över den gröna miljön. På andra sidan förbinds sjukhuset med resten av området via sin placering direkt intill det norska motorvägsnätet på E6:an. 
 • Helse Sør-Øst
  Klient
 • Arkitema, AART og Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (NO)
  Arkitekt
 • COWI A/S
  Ingenjör
 • Adress
  Roald Amundsens Gate 17, Sarpsborg, Østfold, Norge
 • År
  2008-2015
 • Omfång
  89.000 m²
Arkitema Østfold 4975 web

Målet med den arkitektoniska utformningen är att skapa en trygg inramning där både patienter, besökare och personal känner sig prioriterade.

Sjukhuset är det enda i Norge som erbjuder privata rum med eget badrum till alla patienter, och de flesta av dessa rum är placerade så att de har utsikt över landskapet. Østfold Sykehus samlar fyra befintliga sjukhus samt psykiatri och tar emot patienter från den sydöstra delen av Norge, som en del av en strategisk satsning av den norska regeringen för att effektivisera och förbättra det norska sjukhussystemet. Sjukhuset är utformat för att erbjuda optimal logistik och flexibilitet samt en nära kontakt med det omgivande landskapet, vars livsbejakande effekt understödjer patienternas läkningsprocess. Sjukhuset täcker ett område med 300 000 personer i regionen Østfold och är ett av Norges största nybyggen.

Arkitema Østfold 5044 5 6 web
Arkitema Østfold 5239 0 web

Både vårdavdelningarna och behandlingsavdelningarna präglas av en öppenhet som säkerställer optimala ramar för kommunikation över yrkesgränserna.

Projektet har genomförts i samarbete med totalt 30 olika användargrupper.

Arkitema Østfold Sentralsykehus 2 06 Photo Jiri Havran web
Sjukhuset täcker ett område med 300 000 personer i regionen Østfold och är ett av Norges största nybyggen.
Arkitema Østfold 4845 6 7 forlænget himmel web