Blixens

900 nya arbetsplatser i mitten av Gellerup
I stadsdelen Gellerup i Aarhus sker nu en stor omvandling av hela området som i stora delar av Danmark är känd som ett utsatt område. Ett av de första viktiga stegen i processen var att Aarhus kommun ville flytta arbetsplatser till Gellerup och göra hela området till en ny, attraktiv mötesplats.
 • Aarhus Kommune
  Klient
 • A. Enggaard
  OPS operatør
 • Caverion
  Driftsoperatør
 • Arkitema Urban
  Landskap
 • Niras
  Ingenjör
 • Hauxner
  Bystrategisk rådgiver
 • Adress
  Edwin Rahrs vej, Brabrand
 • År
  2015-2018
 • Omfång
  23.000 m² samt et Parkeringshus på 12.500 m²
 • Utmärkelser
  1. præmie OPS konkurrence, 2015
Arkitema Blixens Photo10 Photographer Niels Nygaard web

Blixens är alltså en väldigt speciell typ av kontorsbyggnad. Det är inte bara en kommunal arbetsplats för cirka 1 000 personer, utan i lika hög grad en ny samlingspunkt för hela området.

Huset är ritat som ett övertäckt stadsrum med många ingångar – ett hus som är en naturlig del av staden och som man som lokalinvånare använder och besöker. Vi har designat ett inkluderande hus där alla är välkomna och där arkitekturen strävar efter att sudda ut gränsen mellan invånare och kommunmedarbetare. Samtidigt har huset en central placering i området, så att det dels vänder sig mot hela Gellerup Parken, dels öppnar upp området mot den övriga staden.

Arkitema Blixens Photo16 Photographer Niels Nygaard web
Här blandas återbrukstegel och olika typer av återvunnet trä, där vart och ett av de fem atriumhusen som ligger runt ett sjätte atrium, karakteriseras av var sitt material.

Hela bottenvåningen är öppen för besökare med urbana och utåtriktade funktioner som café, restaurang, levande verkstäder samt kafferosteri. Som besökare kan man också ta sig vidare från bottenvåningen upp till den offentliga takterrassen. Tvärsöver atriet binder gångbroarna ihop våningsplanen och bidrar till varierande nivåer och rumshöjder. Från takterrassen har man panoramautsikt över hela området, hela staden och ända ut till Aarhusbukten.

Arkitema Blixens Photo14 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Blixens Photo17 Photographer Niels Nygaard web

Att huset är en ovanlig kontorsbyggnad understryks av materialvalet, där interiören kännetecknas av många olika material. Här blandas återbrukstegel och olika typer av återvunnet trä, där vart och ett av de fem atriumhusen som ligger runt ett sjätte atrium, karakteriseras av var sitt material. Huset är alltså indelat i kvarter, och som medarbetare och besökare upplever man en tillhörighet och igenkännbarhet.

Projektet har utvecklats tillsammans med utvalda användare som har satt sin prägel på hur vi tog fram stadslivsmiljön, skapade öppenhet och liv i huset. Samtidigt har vi under projektets hela utveckling haft ett nära samarbete med Aarhus kommuns projektledning.

Arkitema Blixens Photo11 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Blixens 20 Photo Niels Nygaard
Arkitema Blixens 06 Photo Niels Nygaard
Arkitema Blixens Photo03 Photographer Niels Nygaard web