Nya Aker sjukhus

171.000 m² sjykhus i Oslo
Byggnaden måste rymma alla delar av ett modernt sjukhus-behandlingsformer och måste samtidigt samla psykiatri och somatik under ett tak. Nya Aker sjukhus blir ett av Norges största byggprojekter detta årtionde och vill ge Oslos befolkning ett brett utbud av hälsotjänster i detta nya sjukhus, som också ingår i de långsiktiga planerna för Oslo Universitetssjukhus HF.
 • HF Sykehusbygg
  Klient
 • Helse Sør-Øst
  Klient
 • RATIO Arkitekter
  Arkitekt partner
 • Sweco
  Ingenjör
 • Erichsen & Horgen
  Ingeniör
 • Bygganalyse
  Byggekonomi
 • Nordic Office of Architects och AART
  Skissförslag och illustrationer
 • Adress
  Tronheimsveien 235, Oslo
 • År
  2020-2030
 • Omfång
  171.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema

Projektet består av både nybygg och ombyggnad av en skyddande byggning. Ett stort fokus och vision läggs på att stärka OUS och skapa ett starkt lokalsjukhus för distrikten i den norra delen av Norges huvudstad. Sjukhuset ska vara ett stort akutsjukhus med moderna behandlingsalternativ till befolkningen och kommer rymma bland annat ett stort, nytt akutmottag, eget mottag för förlossningar, diagnostiskt centrum samt mentalvård och missbruksbehandling (PHA). Att samla somatik och mental hälsa och missbruk på samma sjukhus kommer att stödja ett omfattande erbjudande.

Nya Aker sjukhus kommer att byggas ut i etapper, och enligt planen ska den kunna ta emot patienter från 2030. projektet kommer att ha en bruttoarea på cirka 171.000 kvadratmeter, varav 152.000 kvadratmeter är nybyggnation och 19.000 kvadratmeter ombyggnad av befintligt byggnadsbestånd. Projektet kommer att slutföras och bearbetas av ledningen för Helse Sør-Øst RHF under andra kvartalet 2022.

Aker Skitstefase Lavet af Nordic 2

Team Aker, bestående av RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco, Erichsen & Horgen och Bygganalyse, har vunnit kontraktet för det förprojekt för Nye Aker Hospital. Projektgruppen består av starka proffs inom sjukhusplanering, arkitektonisk design, tekniska anläggningar och infrastruktur som kommer arbeta tillsammans och skapa ett förstklassigt sjukhus.

Utöver det kommer det också att finnas ett starkt fokus på hållbarhet i projektet.