Lappis

800 nya studentbostäder
Med en arkitektur som tar avstamp i befintlig bebyggelse ska mer ljus, ökad trygghet och öppenhet tillföras området.
 • SSSB
  Klient
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Adress
  Stora Lappkärrsberget, Stockholm
 • År
  2017-2019
 • Omfång
  28 000 m², 800 lgh

Vision för den nya bebyggelsen är att utveckla Lappkärrsberget till ett öppnare, modernare och mer levande område med 800 nya studentbostäder. Med en arkitektur som tar avstamp i befintlig bebyggelse ska mer ljus, ökad trygghet och öppenhet tillföras området.

Området har idag en sluten karaktär och de allmänna funktionerna är samlade till det centrala torget, som också kommer moderniseras och uppdateras. De nya studentlägenheterna fördelas på fyra punkthus och ett lamellhus samt tillbyggnader på befintliga byggnader.

Arkitema ARK LAPPIS V2 FINAL2 web

Den arkitektoniska gestaltningen för nybyggnationen harmonierar med de befintliga husens formgivning och materialitet, samtidigt som de nya husen får en stark närvaro och identitet med levande fasader. Byggstart för nyproduktionen är beräknad till 2017/2018. Redan under år 2019 beräknas inflyttning i första etappen.

Lappkärrsberget ligger i Nationalstadsparken nära Stockholms universitet med goda kommunikationer till centrala Stockholm. Idag finns det ca 2 200 bostäder inom området, de flesta som klassisk studentkorridor.

Arkitema lappis interiör web