Nexus

En modern knutpunkt i staden
När danska Bygningsstyrelsen ville skapa en gemensam byggnad för flera statliga myndigheter som var utspridda över Köpenhamn, hittade man en centralt belägen tomt mellan järnvägsområdet vid Dybbølsbro i Köpenhamn och infartsvägen från söder vid Kalvebod Brygge. Här skulle fem myndigheter kunna samlas i en gemensam byggnad där de både skulle kunna arbeta nära varandra men även kunna bevara sin egen identitet och sina unika arbetssätt. 
 • Beställare
  Bygningsstyrelsen
 • Entreprenör/OPP operatör
  A. Enggaard
 • Landskap
  Arkitema
 • Ingenjör
  MOE
 • Adress
  Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade
 • År
  2014 - 2019
 • Omfång
  43.000 m²
 • Utmärkelser
  1. præmie i OPP konkurrence 2014
Arkitema Nexus 07 Michael Ellehammer

Nexus är det latinska ordet för att skapa förbindelse och att se sammanhang, och vi har ritat myndighetsbyggnaden på Kalvebod Brygge som en förbindelse och som en modern knutpunkt i staden. På insidan fungerar huset även som knutpunkt för Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen och Energistyrelsen. Byggnaden är utformad med tegelmaterial och som en hustyp som leder tankarna till Köpenhamns klassiska bostadskvarter i tegel som ligger på andra sidan av järnvägsspåren.

Arkitema Nexus 09 Michael Ellehammer web
Tvärsöver parkstråket finns tvärgående gångbroar som ger ett hus med optimalt flöde, bra logistik och en pulserande kunskapsdelning mellan husets många användare.

Byggnaden har placerats som ett visuellt riktmärke vid infarten till centrala Köpenhamn. Den utgör en av de största och mest markanta byggnaderna – både för bilister längs Kalvebod Brygge och för tågresenärer till och från Köpenhamn.

Nexus fasader är klädda med tegel och huset karakteriseras av ett distinkt och robust uttryck. Byggnaden genomskärs av ett grönt parkstråk som delar byggnaden i två huvudsakliga delar, där stora, varma glasfasader trappar ner till en mänsklig skala samt ger optimala dagsljusförhållanden. Inuti är huset ytterligare indelat och innehåller totalt fyra atrier.

Arkitema Nexus 06 Michael Ellehammer web
Arkitema Nexus 05 Michael Ellehammer web

För att säkerställa en effektiv, produktiv och samtidigt attraktiv arbetsplats har det skapats flera olika miljöer som bildar ramarna för både teambaserat och individuellt arbete. Samtidigt finns det plats för informella möten och kreativa zoner. Vi har alltså ritat ett flexibelt hus som oavsett hyresgäster kan delas av på en mängd olika sätt och därmed anpassa sig efter aktuella behov.

Som ett samlande element för byggnaden fungerar bottenplanet som en bas för hela komplexet. Här finns alla gemensamma funktioner som matsal, café, mötes- och utbildningscenter samt servicecenter. Dessutom fungerar receptionen som en central mötespunkt.

Projektet har genomförts i nära samarbete med användarrepresentanter från utvalda myndigheter.

Arkitema Nexus Photo22 Photographer Niels Nygaard web
Ett flexibelt hus som oavsett hyresgäster kan delas av på en mängd olika sätt och därmed anpassa sig efter aktuella behov.
Arkitema Nexus Photo13 Photographer Niels Nygaard web