Nya Hovås

En stadsdel med vackra byggnader och blandade funktioner, med privata, halvprivata och offentliga rum.
Nya Hovås är en välfungerande stadsdel med vackra byggnader, blandade funktioner samt aktiva stråk och platser enligt en stadsbyggnadsmodell som beskriver områdets nuvarande värden, visionen för stadsdelen och den strategiska utformningen av bebyggelsen.
 • HSB Göteborg & Next Step Group
  Klient
 • Adress
  Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg, Sverige
 • År
  2012-2013
 • Omfång
  90 000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Tre strategiskt placerade stråk binder samman stadsdelen tvärs över den trafikerade Billdalsvägen. Stråken har olika teman; park, urbant och aktivitet, som styr utformningen av stadsrummet. Stadsdelen delas in i ett antal öppna kvarter som skapar privata, halvprivata och offentliga rum. Gångfartsgatornas beläggning skapar en känsla av mötesplats. Radhusen, gårdshusen och flerbostadshusen i varierande höjd och material formar stadsrummet till en behaglig miljö för de boende att vistas i.

Arkitema Nya Hovas 2

Området präglas i dag av den viktiga handelsplatsen ORIGO-huset, genomfartsgatan Billdalsvägen med påfarten till riksväg 158 mot Göteborg C och den omkringliggande obebyggda tomtmarken med bl.a. naturvårdsviktiga Krogabäcken. Området ligger på gång- och cykelavstånd till stora naturområden och havet.

Arkitema Nya Hovas 3

Det genomförda uppdraget belyser utbyggnadsstrategin för Nya Hovås i Göteborg och ska mynna ut i ett kvalitetsprogram som ska säkra att kommande projektutvecklare arbetar mot gemensamma mål. Mål som tagits fram genom en dialogprocess som genomförts under flera år med berörda parter och myndigheter.