Nya Kungsberget

Nytt centrum för utbildning, sport och kultur, mitt i Linköping
På Nya Kungsberget i Linköping kommer eleverna att gå i en skola som öppnar upp mot samhället. Därför kommer man på skolan, som är avsedd 900 skolelever samt 75 särskoleelever, att även integrera kontorslokaler, företag och ett särskilt fokus på idrott och rörelse.
 • Lejonfastigheter
  Klient
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Adress
  Drottningtorget, Linköping, Sverige
 • År
  2017-
 • Omfång
  31.000 m2
Arkitema Nya Kungsberget 02 web

Skolan har en stor idrottshall med plats för 300 åskådare samt en mindre gymnastiksal – lokaler som kommer att nyttjas av områdets idrottsföreningar. Staden välkomnas och eleverna kommer varje dag att ha möjlighet till olika idrottsaktiviteter. Samtidigt bjuder skolan in till rörelse genom att medvetet skapa terrasser med gröna pergolor, som dels fungerar som aktiverande uterum där eleverna kan ha aktiva raster, dels fungerar som extra undervisningsrum utomhus.

Arkitema Nya Kungsberget Courtyard web

Skolbyggnaden varierar från en till fyra våningar. Den är högst mot norr medan den trappar ner mot söder, där skolan därigenom inbjuder den angränsande Kungsbergsparken samtidigt som den söderifrån säkerställer så mycket dagsljusinsläpp som möjligt. Mot nordost sluter sig skolan mot gatan och trafiken för att avskärma de aktiviteter och den lek som äger rum på skolgården. Bottenvåningen är aktiv med skolans mer informella och offentliga funktioner, som exempelvis skolans entré och idrottshallar samt skolans matområden. Den aktiva bottenvåningen är tydlig tack vare stora glaspartier och något indragna fasader, där pelare och överhäng skapar ett motiv som upprepas inne på skolgården.

Även materialvalet bjuder in eleverna och staden, i och med att skolans kärna fungerar som ett konstruktionsskelett i massivt trä med ett yttre skal i glas. Det medvetna valet av trä har hållbara fördelar och har även valts för att ge eleverna en välkomnande och varm miljö.

Byggnadens enkla lösningar är hållbara, byggbara och flexibla, och kan ändras efter skiftande behov och ge möjlighet åt elever, lärare och andra användare att sätta sin prägel på den fysiska miljön.