PFA-Kollegie

Nytänk av klassiska studentbostäder
Hur bygger man studentbostäder där de boende på ett naturligt sätt kan ingå i sociala nätverk? ? I arbetet med att utveckla ett nytt studentboendekoncept för PFA Pension har vårt fokus varit att säkerställa just social hållbarhet.
 • PFA Ejendomme
  Klient
 • Arkitema Urban
  Landskap
 • Adress
  Toldbodgade 37-39, Odense C
 • År
  2020
 • Omfång
  12.278 m²
 • Certificering
  DGNB Guld

Fokus har legat på hur vi via arkitekturen kan bidra till att de boende träffas och skapar relationer, eftersom studier visar att man lyckas bättre med sina studier och är mer benägen att slutföra dem om man har ett bra socialt sammanhang.

En av strategierna är att tänka nytt kring de klassiska studentkorridorerna där man träffades i gemensamma kök. I PFA-studentboendet i Odense har de gemensamma köken kompletterats av ytterligare initiativ, där vi har utformat boendet som en åtta. Det gör att flera funktioner smälter in i varandra och att det inte finns några tomma ytor. Studentboendet består av två block som möts omkring husets hjärta, där de gemensamma funktionerna är placerade, och som studenterna därmed tvingas att passera.

Arkitema PFA Kollegiet Odense 01 Photo Michael Ellehammer web

Vi har jobbat med flera grader av gemenskap: till exempel kan man dela kök, allrum och lokal ingång med sin husgrupp. Dessutom finns det ytterligare gemensamhetsytor där man kan mötas runt studieaktiviteter och fritidsintressen.

Arkitema PFA Kollegiet Odense 03 Photo Michael Ellehammer web
De boende har tillgång till utemiljöer tack vare utvändiga trapphus som inkluderar gemensamma balkonger.
Arkitema PFA Kollegiet Odense 02 Photo Michael Ellehammer web

Studentboendet ligger intill en stor grön allmänning, och här har man från studentboendets gemensamma funktioner visuell kontakt med livet utanför och på samma sätt kan förbipasserande uppleva livet i huset när den transparenta bottenvåningen visar upp husets livliga miljö.

Studentboendet är DGNB-certifierat, och hållbara och robusta material med lång livslängd, minimal miljöpåverkan och en positiv påverkan på inomhusklimatet har använts.

Arkitema PFA Kollegiet Odense 09 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema PFA Kollegiet Odense 04 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema PFA Kollegiet Odense 06 Photo Michael Ellehammer web