Prästgården

På stolpe i landskapet
På en bergshöjd i Gustavsberg öster om Stockholm ligger Prästgården. En liten grupp radhus har byggts för att passa in i ett karaktäristiskt svenskt landskap, med berg och tallskog.
 • Sjælsö Sverige AB
  Klient
 • År
  2010-2011
 • Omfång
  28 bostäder
Arkitema Praestgaarden 03 Photo Kontraframe web

Uppdraget bestod i att bygga en grupp radhus på bergshöjden, utan att spränga bort något, och samtidigt hålla byggnaderna i en stil som passade de kulturminnesmärkta små trähusen som är så karakteristiska för det gamla arbetarområdet där arbetarna som jobbade på Gustavsbergs porslinsfabrik bodde.

Arkitema Praestgaarden0424 Photo web
Varje bostad avgränsas och karakteriseras av en markant svart träram på fasaden.

De svarta radhusen är klädda i trä och står på slanka, svarta stolpar på berget. Vi har låtit landskapet fortsätta under husen, så att bebyggelsen har kunnat passas in och med sitt trämaterial smälter in i den omgivande skogen. För att passa in de totalt 28 radhusen i två våningar har vi delat in dem i grupper om fyra som var och har en förskjutning i förhållande till varandra. Det ger varje bostad avskildhet och utsikt över det böljande bergslandskapet med tallskog på alla sidor. Dessutom har bostäderna anpassats efter områdets karakteristiska höjdskillnader vilket ger en intressant variation i inredningen.

Arkitema Praestgaarden0046 Photo web

Varje bostad avgränsas och karakteriseras av en markant svart träram på fasaden, där fasaderna samtidigt uppvisar en förskjutning längs husraden, vilket skapar dynamik och ger privata utrymmen framför varje bostad. Förskjutningen skapar även små terrasser och stora balkonger. Den svarta färgen på fasaderna kompletteras av naturfärgade element i furu, som ligger innanför fasadramen och utgör en fin kontrast till den svarta fasaden. Gavlarna består av stora ytor som genombryts av två smala fönster som i en vertikal och horisontell rytm ger radhusbebyggelsen en väldigt speciell karaktär. Här har vi i hög grad låtit omgivningens kontext bestämma det arkitektoniska uttrycket.

Arkitema Præstgården Photo Lars Just web
De svarta radhusen är klädda i trä och står på slanka, svarta stolpar på berget.

Sagt om projektet

 • Halva huset står på påler och hänger över ett stup vilket ger en fantastisk utsikt. Man bor mitt i naturen.
  — Roberto Beffa, Boende på Prästgården