Vårby Udde

Vårby Udde blir en urban stadsdel med stadsmässiga kvaliteter i direkt närhet till stora grönområden och vatten
Industriområdet förvandlas till tät och levande stadsdel med varierade kvarter med olika utformning, samtidigt som en del av den äldre industrikaraktären bevaras och får nya former och funktioner istället för att kasseras.
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Adress
  Vårby Allé, Huddinge
 • År
  2018
 • Omfång
  1800 bostäder

Området har stor potential tack vare läget och storleken som möjliggör ett hållbart stadsliv med människan i centrum alldeles intill Mälaren, med tillgång till vatten, strand och bryggor. Vårby Udde består idag av en intressant blandning av industriområde i ett sprickdalslandskap med skogsklädda kullar och gröna dalgångar samt en båtklubb.

Arkitema Vårbyudde 1800905 Cigarrtorget web

Industriområdet förvandlas till tät och levande stadsdel med varierade kvarter med olika utformning, samtidigt som en del av den äldre industrikaraktären bevaras och får nya former och funktioner istället för att kasseras. Det blir i huvudsak slutna kvarter i kontrast till de intilliggande stadsdelarnas lamell- och punkthus.

Torget blir stadsdelens främsta mötesplats där en bevarad industribyggnad kommer att innehålla lokaler för både kommersiell och kommunal service. Ett hotell blir ett landmärke i närområdet. Bostäderna kommer att bestå av en blandning av små och stora lägenheter fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter som bildar en kvartersstad med en byggnadshöjd på 5-6 våningar. I Vårby Udde prioriteras fotgängare och kollektivtrafik vilket underlättas av dess närhet till tunnelbanestationerna i Masmo och Vårby gård.

Arkitema Vårbyudde Handskiss web