Vi bygger på kunskap

Arkitema Consulting levererar specialiserade och lokalt förankrade konsulttjänster inom arkitektur och byggnation i hela Skandinavien. Vi betraktar varje projektförlopp som en process för värdeskapande, där processen börjar när de första idéerna till ett projekt uppstår, och den avslutas först när byggnationen har tagits i bruk. Vi är ett av Skandinaviens största arkitektkontor, med områdesspecialister som har stor erfarenhet och omfattande specialkunskap. Det här gör att de kan bidra till att skapa ett extra värde för ett projekt både före, under och efter det traditionella projektförloppet.

Vi delar in vår kompetens och våra rådgivningstjänster i fem segment: Construction Management, People Involvement, Sustainability, BIM Management och Client Consultancy. Utifrån dessa löser vi konsultuppdrag för byggherrar, kommuner, regioner och entreprenörer med flera.