BIM

Som BIM-konsult skapar Arkitema ett mervärde i projekten genom en bättre överblick över processerna, bättre samarbete mellan olika aktörer, bättre styrning av tid och ekonomi samt bättre beslutsunderlag för byggherre och övriga samarbetspartners. Det här gör BIM till ett viktigt redskap för projektstyrning, ökad kvalitet och bättre produktivitet.  

Arkitemas BIM Management är ett resultat av vår ambition att följa med i tiden och utforska de senaste arbetsmetoderna. Därför har vi också under ett flertal år utvecklat BIM-metoder och -processer. När vi genomför projekt i BIM är det alltid med fokus på att skapa värde för byggherre och samarbetspartners. De digitala modellerna används bland annat för simulering, visualisering, verifiering och kvalitetssäkring. Samtidigt ger de internt möjlighet till ett strukturerat och dynamiskt BIM-arbetsflöde.

BIM-modellen ger en bra start på projektet
I inledande designfaser och programmering kan BIM användas för att inkludera parametrisk design, energi- och hållbarhetsanalyser med simuleringar av sol, skugga, dagsljus och vind som aktiva designparametrar. När processen kommer fram till den komplicerade rums-, funktions- och ytdisponeringen, hjälper en välfungerande BIM-modell till att disponera ytorna så att samtliga uppdateras när ändringar och rättelser görs.

För både konsulter och byggherre gör byggnadsmodellen det lättare att överskåda projektet och dess utmaningar. Även vid de mest komplexa och krävande konstruktionsutmaningarna blir lösningarna enklare att identifiera, utveckla och verifiera för konsulten. Byggherren får uppleva hur data från de digitala modellerna aktivt används för simulering, visualisering och verifiering genom hela projektförloppet, samtidigt som byggherren får ett mer kvalificerat underlag att fatta sina beslut utifrån. 

Arkitema har stor erfarenhet av anbud som omfattar stora mängder och har genomfört stora universitets- och sjukhusprojekt med kompletta 3D-modeller. Utdrag av mängder från BIM-modellen utgör löpande ett stöd vid interna fasberäkningar samt totalekonomiska beräkningar.

Stark 3D-visualisering
BIM-modellen är ett kraftfullt visuellt kommunikationsverktyg för byggherren, där exempelvis renderingar av BIM-modellen kan kopplas till Virtual Reality-glasögon som ger användaren en övertygande 3D-upplevelse av projektet medan det utvecklas.

Exempelvis genomförs en rad landskapsprojekt med hjälp av BIM-modeller. Detta ger en effektiv kommunikation mellan olika konsulter eftersom 3D-illustrationerna ger en mer detaljerad projektförståelse.

Arkitema använder också 3D-modellerna på byggarbetsplatsen i samband med byggmöten, yrkesinspektion och genomgång av brister, där tillsynsansvariga kan gå igenom projekten via surfplattor.

Genom BIM Management får kunden de bästa möjligheterna att skapa värde och upprätthålla en säker styrning av projekten.