DNV Gødstrup

Det nya sjukhuset, DNV-Gødstrup, anses vara ett av de största och mest tongivande BIM-projekten i Danmark. Region Midtjylland utnämnde 2011 CuraVita, och därmed Arkitema, som vinnare i tävlingen om det nya supersjukhuset på 115 000 m², som är ett av Danmarks största nybyggen inom vårdsektorn. Arkitema sätter på så sätt en ny standard för BIM-utvecklingen i Danmark.

Från projektstart etablerades en stark BIM- och IKT-organisation, samtidigt som BIM-strategier togs fram med fokus på projektering, anbud, utförande samt drift. Arkitema tar också hand om IKT-ledningen av projektet.

En strukturerad BIM-modell bidrar till att säkerställa ett optimerat projektförlopp för samtliga parter i projektet, med stöd av en rad värdeskapande BIM-processer, BIM-arbetsmetoder och digitala verktyg.

BIM-modellen och illustrationer gör det möjligt att redan tidigt i processen presentera områden, avdelningar och rum för brukargrupperna på ett väldigt illustrativt sätt. Visualiseringen hämtas direkt från programmet Revit.

För att säkerställa ett effektivt projekteringsförlopp på ett så omfattande projekt som DNV-Gøstrup, kopplas 3D-modellen ihop med två olika databaser – dRofus och Sigma – som ger projektteamet en god överblick och effektiviserar projekteringsprocessen.

Rumsdatabas- och inventeringsprogrammet dRofus används eftersom det är viktigt att projektteamet kan utarbeta arbetsscheman och rapporter på ett enkelt sätt. Dessa visar förhållandet mellan det programmerade och det projekterade. Databasen är ett viktigt arbetsverktyg för intern och tvärvetenskaplig kvalitetssäkring av de programmerade respektive de projekterade ytorna.

DNV Gødstrup utgör ett mängdbaserat anbud. Sigma byggdelsdatabas är kopplad till 3D-modellen, varifrån faskalkyler och anbudslistor med mängder genereras. Sigma byggdelsdatabas säkerställer samtidigt sammanhanget mellan 3D-modell, anbudslistor samt beskrivningar. I samband med anbudet utvecklades detaljerade mätningsregler i samarbete med Bips. Dessa mätningsregler har därefter blivit branschstandard.

3D-modellen omfattar egenskapsdata i form av brand, ljud, teknik samt driftegenskaper för att dessa ska kunna ingå i entreprenörens D&V-system MainManager. 

MARIANNE FRIIS
Bygningskonstruktør / Byggeøkonom
Head of BIM Management
Tlf. +45 5858 2729

Fakta

Adress: Gødstrup, Herning 
År: 2011-2016 (1. etape) 
Omfattning: 115.000 m² + 15.000 m² psykiatri (Etape 1 udgør ca. 90.000 m²)
Byggherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkitema, AART, Nordic (Tidligere NSW) (NO) 
Landskap: Arkitema Architects
Ingenjör: Grontmij, Moe & Brødsgaard
Sjukhusplanläggning: Hospitalitet (NO)