Østfold sjukhus, Kalnes

Building Smart International utnämnde Østfold sjukhus i Norge ett projekt på på 85 000 m² till årets bästa öppna BIM-projekt. Här har en internationell jury bedömt vilka projekt i hela världen som har gjort störst insats för att främja tillämpningen av öppen BIM.

Det här priset är ett stort erkännande för Arkitema Architects seriösa arbete med BIM. Just i det här projektet har BIM-arbetet utförts i ett nära samarbete med byggherren och våra samarbetspartners i projektet.

Beställaren har med god anledning flera gånger nämnt just det här bygget som världens största och mest komplicerade BIM-bygge. Byggnadsmodellen gjorde det enklare för både konsulter och beställare att överskåda projektet och dess utmaningar. Även för de komplexa design- och krävande konstruktionsutmaningarna blev lösningarna enklare att identifiera, ta fram och verifiera. 

I samband med brukarmöten, byggherremöten samt projekteringsmöten använde man BIM-modellen som ett visuellt nav och säkerställde på så sätt att inblandade konsulter fick en bättre gemensam förståelse för projektet, samtidig som byggherre och brukare fick en unik möjlighet att löpande följa med i design- och arbetsprocessen kring skapandet av den framtida byggnaden.

Med hjälp av rumsdatabas- och inventeringsprogrammet dRofus fick Arkitema på NØS en effektiv och dynamisk plattform, där byggherre och konsulter synkroniserade  gemensam projektinformation. Kopplingen mellan dRofus och 3D-modellen gör att alla parter på ett enkelt sätt kan ta fram scheman och rapporter som visar förhållandena mellan det programmerade och det projekterade. 

Som en integrerad process med avseende på projekteringstidplanen utfördes på NØS löpande kollisions- och konsistenskontroll i 3D av både entreprenörsmodeller och gemensamma modeller i programmet Solibri Model Checker, och metoder som 4D och 5D arbetades också in i modellerna

Även egenskapsdata införlivades i byggnadsdelarna så att komponenter kunde sorteras och filtreras, samt användas för att exempelvis ta fram brandsäkerhetsplaner. 

MARIANNE FRIIS
Bygningskonstruktør / Byggeøkonom
Head of BIM Management
Tlf. +45 5858 2729

Fakta

Adress: Sarpsborg, Østfold, Norge
År: 2008-2015
Omfattning: 89 000 m²
Byggherre: Helse Sør-Øst
Arkitekt: Arkitema, AART och Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (NO)
Landskap: COWI A/S
Ingenjör: COWI A/S