Østre Toten hälso- och omsorgscenter

Under arbetet med det norska hälsocentret Østre Toten Helse- och omsorgssenter låg BIM-design till grund för projektutvecklingen.

I projektet har vi fokuserat på att tänka om kring hälsostrukturen genom att ta bort korridorer och bygga upp centret i kvadrater kring atriumgårdar. Genom att under det inledande analysarbetet fokusera på interna logistikstrukturer och dagsljusförhållanden har vi kunnat skapa ett projekt med helande ljusinfall för dementa hyresgäster samt skapat arbetsförhållanden som säkerställer mer tid för patienter genom en effektivare disponering av driftfunktionerna.

Just eftersom arbetet med konceptet utvecklades på själva grundstrukturen, var det avgörande att vi redan här kunde få feedback på interna logistiska förhållanden, yteffektivitet, dagsljusförhållanden samt ljus- och skuggförhållanden. BIM-tankegången ger möjlighet att jämföra designmodeller på specifika faktorer och för att göra informerade och väl underbyggda val i projektets tidiga och avgörande faser.

Redan på skisstadiet ger BIM goda möjligheter att använda data och simuleringar. Samtidigt utgår all visuell kommunikation i projektet härifrån. Ritningsmaterial och illustrationer är kopplade till samma 3D-modell. Ändringar i projektet implementeras i 3D-modellen, och rättelser utifrån konsekvenserna kan genomföras snabbt och med stor precision i hela projektmaterialet.

MARIANNE FRIIS
Bygningskonstruktør / Byggeøkonom
Head of BIM Management
Tlf. +45 5858 2729

Fakta

Adress: Slettavegen 54, 2850 Lena, Norge
År: 2017 - 2019
Omfattning: 12 000 m²
Byggherre: Østre Toten kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Priser: Vinnare av anbudstävling