People Involvement

Arkitema People Involvement fokuserar på det liv som ska levas i de byggnader och stadsrum vi och andra arkitekter och konstruktörer skapar. Vi tar vårt varumärke – People in Architecture – på allvar och arbetar aktivt för att uppfylla vårt löfte om att skapa värde för kunden och samhället. Vår arkitektur ska göra skillnad för de människor som använder den!

Just nu pågår genomgripande förändringar i samhället som får stor betydelse för våra fysiska ramar och för hur vi anpassar och organiserar oss i samhället, stadsdelen och bostaden. I storstäderna omvandlas hamnfronter och tidigare industriområden för nya funktioner och miljöer, och nya ytor involveras i stadsutvecklingen. Samtidigt brottas flera landsorter och mindre samhällen med stora utmaningar för att behålla och utveckla välfungerande och attraktiva stadsmiljöer och tjänster för sina invånare. 

Det här gör att våra städer och landskap snabbt antar en ny form som vi ännu inte har en gemensam bild eller tydlig vision av. Arkitema ser det som helt avgörande att vi försöker styra utvecklingen mot hållbara och mänskliga lösningar. Det ska ske i nära samarbete mellan beslutsfattare, specialister och befolkning, genom involverande processer som Arkitema People Involvement har stor erfarenhet av att planera och genomföra.