Generationernes Hus

Generationernas Hus i Århus är ett hus för flera generationer och innehåller flexibla allmänna bostäder, daghem och offentliga faciliteter för exempelvis hälsofrämjande aktiviteter. Generationernes Hus ligger i det nyetablerade stadsområdet i Århus hamn och bidrar till en stark identitet som bärs upp av ett mångfacetterat kulturutbud. Den sociala visionen bakom projektet är att skapa gemenskap och en känsla av lika värde mellan generationerna. Generationernes Hus utgör ramen för en givande samvaro och goda relationer mellan människor, med särskilt fokus på ”mötesplatser”. Arkitema är byggherrerådgivare i projektet.

Arkitema People Involvement har ansvarat för att leda förhandlingarna och ombesörja planering, facilitering och sammanställning i en omfattande innovationsprocess. Processen genererade material till utformningen av de fysiska, sociala och organisatoriska ramarna för Generationernes Hus. Byggherreorganisationen bakom Generationernes Hus omfattade tre kommunala avdelningar samt en extern bostadsorganisation. Det innebar att det fanns olika behov och intressen som skulle tillgodoses och som skulle få ett gemensamt uttryck i Generationernes Hus. Fokus under utformningen och ledningen av förhandlingarna låg på skapa ett starkt gemensamt fundament, där de inblandade aktörerna bidrog till att skapa fysiska, organisatoriska och socialt hållbara lösningar.

Som en del av innovationsprocessen planerade Arkitema People Involvement brukaraktiviteter i hamnen för att skapa gemenskap och en känsla av ägande för det nya hamnområdet. Här skapade vi fysiskt temporära odlingslådor med aktiviteter relaterade till exempelvis att äta gemensamt, fiskeverksamhet och verkstadsaktiviteter. Det gav utrymme för dialog mellan brukargrupper, byggde broar mellan brukare och byggherre, samt bidrog till att skapa en stark grund för en gemensam vision för det nya bygget.

Arkitema förmedlade, involverade och konkretiserade synpunkter och feedback från innovationsprocessen för att utveckla koncept och en baslinje som utgjorde en grundplåt för programmering och anbudsmaterial.

HEIDI LYNG
Arkitekt cand.arch
Projektleder
Tlf. +45 5077 7296

Fakta

Adress: Aarhus Havn, 8000 Aarhus C
Byggherre: Århus kommuns avdelningar för hälsa och omsorg, barn och unga, sociala förhållanden och sysselsättning samt Brabrand bostadsrättsförening
Kontakt hos byggherren: Projektchef, Marianne Weberg
År: 2015–2019
Omfattning: 24 500 m² äldre- och vårdboende, studentbostäder och daghem
Byggherrerådgivare: Arkitema Architects
Process: Arkitema People Involvement
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Alectia