Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Arkitema tillhandahåller byggherrerådgivning i samband med en nybyggnation på ca 10 000 m² för att utöka den kliniska behandlingskapaciteten på Hospitalsenheden Horsens i Region Midt. Projektet genomförs som en totalentreprenad och erbjuds utifrån byggprogram och dispositionsförslag.

Nybyggnation för ett sjukhus kärntjänster som totalentreprenad innebär att det i projektet finns ett särskilt stort fokus på att definiera det stora behov av driftsäkerhet, hygien, robusthet och säkerhet som kännetecknar den här typen av projekt. I åtagandet ingår omfattande involvering av brukare i form av läkare och annan vårdpersonal.

Efter entreprenadanbudet ingick Arkitemas byggherrerådgivning i projekterings- och genomförandefaserna och ombesörjer därmed byggherrens kontroll av tid, ekonomi och kvalitet.

Nybyggnationen omfattar 58 sängplatser, en ökning av den centrala operationsavdelningen, 5 operationsrum, ny intensivmottagning med 10 vårdrum, ett uppvak i form av ett perioperativt område som gör det möjligt att i framtiden öka omfattningen av ”samma-dag-kirurgi”.

Man har en kontinuerlig brukardialog med medarbetare från de berörda avdelningarna och funktionsområden för att fastställa innehåll och utformning av nybyggnationen.

Sjukhuset genomgår som ett av Region Midtjyllands akutsjukhus en omfattande utbyggnad och modernisering, och projektet relaterar och anpassar sig efter den allmänna helhetsplanen för sjukhusets utveckling så att sjukhuset kan fortsätta sin nuvarande aktivitet medan projektet pågår. Projektet finansieras av regionens byggmedel och utgör därigenom inte något av regionens ”kvalitetsfondsprojekt”, men utformningen av projektet använder motsvarande standarder för moderna sjukhusbyggen. 

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adress: Sundvej, Horsens
Omfattning: 10 000 m
År: 2014-2017
Byggherre: Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland
Byggherrerådgivare: Arkitema Architects