Ikast-Brande kommun

Vision Vestergade

Ikast-Brande kommun hade en vision om att skapa ett arkitektoniskt flaggskepp som skulle utgöra en ram för social gemenskap åt en lång rad intressenter: Ikast Rideklub, Gartneriet Garland som sysslar med ekologiskt trädgårdsskötsel som ett led i socialpsykiatrin inom Ikast-Brande kommun, Focus ett kurscenter som erbjuder kurser för lediga och sjukskrivna medborgare efter avtal med danska arbetsförmedlingen, Jobcenteret, samt en lång rad förenings- och fritidsaktiviteter. Det huvudsakliga syftet med Vision Vestergade var att skapa grogrund för att etablera socialekonomiska arbetsplatser i Ikast-Brande kommun.

Visionens många olikartade intressenter hade alla specifika krav, önskemål och drömmar som skulle beaktas i projektet. Arkitema höll ett antal visionssamtal och workshops som under arbetet med att ta fram anbudsmaterialet till arkitekttävlingen som genomfördes i början av 2014.

Som byggherrerådgivare åt Ikast-Brande kommun hade vi till uppgift att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet och att definiera funktionskrav i nära samarbete med de framtida brukarna. Samtidigt ansvarade vi för att leda förhandlingarna och precisera Vision Vestergade.

I samband med anbudsfasen ansvarade Arkitema Architects för att ta fram anbudsmaterial för totalentreprenad, samt anbud, och därefter var vi även med och utvärderade inkomna offerter.

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adress: Vestergade, Ikast
Omfattning: 44 ha. 
År: 2013-2014
Byggherre: Ikast-Brande Kommune
Byggherrerådgivare: Arkitema Architects