Ikast-Brande kommun

Vision Vestergade

Ikast-Brande kommun hade en vision om att skapa ett arkitektoniskt flaggskepp som skulle utgöra en ram för social gemenskap åt en lång rad intressenter: Ikast Rideklub, Gartneriet Garland som sysslar med ekologiskt trädgårdsskötsel som ett led i socialpsykiatrin inom Ikast-Brande kommun, Focus ett kurscenter som erbjuder kurser för lediga och sjukskrivna medborgare efter avtal med danska arbetsförmedlingen, Jobcenteret, samt en lång rad förenings- och fritidsaktiviteter. Det huvudsakliga syftet med Vision Vestergade var att skapa grogrund för att etablera socialekonomiska arbetsplatser i Ikast-Brande kommun.

Visionens många olikartade intressenter hade alla specifika krav, önskemål och drömmar som skulle beaktas i projektet. Arkitema höll ett antal visionssamtal och workshops som under arbetet med att ta fram anbudsmaterialet till arkitekttävlingen som genomfördes i början av 2014.

Som byggherrerådgivare åt Ikast-Brande kommun hade vi till uppgift att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet och att definiera funktionskrav i nära samarbete med de framtida brukarna. Samtidigt ansvarade vi för att leda förhandlingarna och precisera Vision Vestergade.

I samband med anbudsfasen ansvarade Arkitema Architects för att ta fram anbudsmaterial för totalentreprenad, samt anbud, och därefter var vi även med och utvärderade inkomna offerter.

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adress: Vestergade, Ikast
Omfattning: 44 ha. 
År: 2013-2014
Byggherre: Ikast-Brande Kommune
Byggherrerådgivare: Arkitema Architects