Syddansk Universitet - Campus Odense

Odense Universitet, byggnad 44

Byggnad OU 44 på Odense Universitet är en fysisk inramning av flera institutioner under universitets tekniska fakultet (TEK). Till vardags används undervisningslokalerna av de ca 2 200 studenterna och merparten av de 300 medarbetare som är knutna till TEK. I samband med etableringen av undervisningslokalerna fungerade Arkitema som byggherrerådgivare.

Under hela processen bistod Arkitemas Client Consulting byggherren med rådgivning kring allt från anbud och projektering till IKT-ledning. Härunder har vi bland annat utfört analyser och programmering med avseende på byggherrens, hyresgästers och brukares behov. Det här skedde exempelvis genom brukarinvolvering och workshops i samband med programmeringen.

Genom hela projektet ombesörjde vi tidsplanering och budgetstyrning, deltog i gruppmöten med byggherren och var rådgivare vid beslut under planerings-, projekterings-, anbuds- och genomförandefaserna.

Vi hjälpte också byggherren att utarbeta och genomföra förfarandet för EU-anbud inom underentreprenad, samt bedöma, rekommendera och anlita entreprenörer.

Under processen utökades projektet med byggherrerådgivning med avseende på undersökningar av anbud på partiell rivning av den befintliga byggnaden OU30. 

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adress: Campusvej, Odense
Omfattning: 10.000 m2 og 1.750 mkælder
År: 2013-2017
Byggherrerådgivare: Arkitema Architects
Underrådgivare: SlothMøller