KUA3 - KØBENHAVNS UNIVERSITET AMAGER

Köpenhamns universitets sista byggnadsavsnitt i Søndre Campus 

KUA3 är det tredje steget av Köpenhamns Universitets byggnader i Søndre Campus som kommer att rymma cirka 48 000 m² undervisningslokaler på fem våningar. Arkitema Architects har som en del av en övergripande totalrådgivningsgrupp genomfört ett antal centrala uppgifter i arbetet med förstudier, programmering och omfattande brukarmedverkan, arkitektprojektering, projektledning och byggledning.

KUA3 är den senast uppförda byggnaden vid Köpenhamns Universitets Søndre Campus och är den sista delen av en en byggnadstrilogi som rymmer institutioner för humaniora, juridik och teologi. Uttrycksmässigt förenas KUA3 med de två första faserna av byggnadskomplexet på totalt cirka 130 000 m², KUA1 och KUA2. Arkitekturen är på alla sätt hållbar; socialt, resursmässigt samt ekonomiskt, med undervisnings- och forskningsmiljöer som främjar interaktion mellan människor, återbruk av den befintliga betongkonstruktionen och en effektiv och driftvänlig byggnd.

Arkitekturen är utvecklad i nära samarbete med kunder och användare med utgångspunkt i deras målsättningar och visioner i "Campusplan 2010", "Framtidens undervisningsmiljö på universitetet" 2010 och ledningsvisionen "Mærk suset" 2006.

1 november 2016 överlämnades byggnaden till Bygningsstyrelsen och Köpenhamns universitet började använda KUA3 i början av 2017.

Arkitema har i samband med byggledningen genomfört:
Tidsplanering
Samordning av besiktning
Besiktning, arkitekt
Besiktning, landskapsarkitekt
Arbetsmiljöledning i byggskedet
Byggarbetsplatsinredning
Kvalitetssäkring av bygghandling
Verifiering av mängder
Entreprenadkontrakt
Samordning byggherreleverans
Samordning brukarleverans
Överlämningsprocess
Datasamordning
Slutbesiktning
Driftsättning
1-års och 5-års översyn

CARSTEN JENSEN
Partner
Forretningsudv.chef, tilbudschef
Tlf. +45 6155 3681
JØRN LINDINGER
Projektleder
Tlf. +45 2046 7284

Fakta

Omfattning: 48 000 m²
År: 2017
Byggherre: Bygningsstyrelsen
Användare: Københavns Universitet
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Julie Kirkegaard A/S 
Ingenjör: Balslev och EKJ
Övriga: SWECO og P&Partners (byggherrerådgivare)