Sustainability

En resursmedveten och human utveckling av städer och byggnader är helt avgörande för en hållbar framtid. Arkitema vill bidra aktivt till att vidareutveckla byggbranschen i en mer ansvarig riktning. Vårt team av dedikerade specialister arbetar därför målmedvetet med fokus på resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbar arkitektur i alla våra projekt.

Som en del av vårt samhällsansvar har vi antagit en policy för arbetet med klimat och miljö i våra projekt och egen drift. Läs mer om CSR här.

Vår metod
Strategin för hållbarhet beror alltid på sammanhanget. Arkitema har därför utvecklat ett dialogverktyg som stödjer vårt holistiska förhållningssätt till hållbar arkitektur. Vi har definierat fyra fokusområden som ska vägas in i varje projekt: Hållbarhet, Användbarhet, Byggbarhet och Estetik. Verktygets utformning inbjuder samtidigt till dialog med byggherren och projektdeltagarna om fokusområden och potential i projekten.

Rådgivningstjänster
Vi utför specialiserad rådgivning inom hållbarhet i byggprojekt med utgångspunkt i projektets kontext och kundens behov. Dessutom samarbetar vi med forsknings- och utbildningsinstitutioner med utvecklingsprojekt och undervisning. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Utveckling av hållbarhetsstrategi och implementering genom hållbarhetsledning
  • Hållbarhetscertifieringar (DGNB, LEED, BREEAM, Active House och Miljöbyggnad)
  • Designstrategier i tidiga skeden i samband med energi, inomhusklimat, dagsljus och livscykelanalyser
  • Hållbara materialval – miljörisker, hälsa och LCA relaterat till byggprodukter
  • Energioptimering vid ombyggnation och renovering
  • Totalekonomiska analyser
  • Simulering av dagsljusförhållanden, bländning, kontrastförhållanden och solavskärmning samt inomhusklimat – sommer och vinter

Läs mer om våra tjänster, metoder och verktyg i denna booklet ARKITEMA SUSTAINABILITY

 

Arkitema Timber
Träbyggnad har potentialen att socialt, miljömässigt och ekonomiskt revolutionera byggandet. Därför har Arkitema byggt upp en kompetensorganisation för träbyggnad i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä.

Tillsammans med Svenskt Trä, som har en central roll i träbyggnadsutvecklingen, har vi tagit fram ett heltäckande utbildningsprogram för kompetensutbildning av våra arkitekter och ingenjörer. Vi jobbar på flera projekt i trä, och får därför ett unikt kunskapsutbyte med ledande aktörer i träbyggnadsbranschen.

Med Arkitema Timber har vi därför en unik möjlighet att bidra till det moderna träbyggandet genom att koordinera våra insatser och dela våra erfarenheter i hela verksamheten samt med våra samarbetspartners. Målet är att med strukturerad kompetensutveckling, utbildning och kunskapsutbyte mellan kontoren aktivt bidra till den hållbara omställningen i byggbranschen och minska dess negativa miljöpåverkan.