Det Store Havnehus

Hållbara ungdomsbostäder i Århus hamn

Det Store Havnehus i Århus hamn är ett resultat av 1:a pris i en totalentreprenörstävling som Arkitema Architects vann 2001 i samarbete med entreprenadföretaget Myhlenberg. Huset rymmer 99 ungdomsbostäder fördelade på 12 våningar – sammanlagt 4 900 m² – och uppfyller kraven för BR20. Samtidigt är huset så pass optimerat med passiva och aktiva energiinitiativ att energibalansen slutar på 0 – vi kallar det energiklass 2025.

Det Store Havnehus är hållbart – miljömässigt såväl som socialt. Byggnaden har byggts av högisolerade, vita sandwichelement i betong och designats för att ge alla bostäder bästa utsikts- och dagsljusförhållanden samt utrymmen för social interaktion. Byggnadens solpaneler har installerats på husets tak och på fasaden som vetter åt sydost. På fasaden har de placerats strategiskt så att de utöver att producera ström ingår som en naturlig del av byggnadens arkitektoniska koncept och fungerar som altanskydd och som solskärmar för lägenheterna. Dessutom dämpar panelerna ljudet från trafiken och minskar de nedåtriktade krafterna i vindbyar. Tillsammans med en klimatskärm som motsvarar passivhusstandard, decentraliserad ventilation med effektiv värmeåtervinning, samt värmeåtervinning från varmt badvatten uppnår byggnaden en förbrukning på 0 kWh/m2/år.

Det Store Havnehus stödjer och främjar en god social miljö. En av utmaningarna på byggnadens tomt är att det inte finns optimala solljus- och utsiktsförhållanden i sydvästlig riktning för våning 0–6 i byggnaden, samt från 7:e våningen och uppåt i sydlig riktning. Som svar på utmaningen har en urskärning gjorts i byggnadskroppen, där en god social inramning prioriteras framför lägenheter. På terrassplan finns en övertäckt, gemensam platå där hyresgästerna kan vistas, medan det längs med urskärningen hänger mindre utomhusterrasser där hyresgästerna kan träffas informellt och etablera en gemenskap. På så sätt utnyttjar byggnaden sin sociala kontext, där ett större totalvärde skapas för byggnaden inom de ekonomiska ramarna.

Det Store Havnehus har byggts för bostadsrättsföreningen Ringgården i samarbete med totalentreprenör Myhlenberg samt Esbensen och Niras som konsulterande ingenjörer. 

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adress: De Bynære Havnearelaer, Aarhus Ø
År: 2011-2012
Omfattning: 5 000 m²
Byggherre: Boligforeningen Ringgården
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras
Totalentreprenör: Myhlenberg
Byggherrerådgivare: Viggo Madsen.
Priser: 1:a pris i inbjuden tävling. Nominerad till den grønne betonpris 2013.