Nærheden

Framtidens hållbara förstad i Hedehusene

Arkitema Architects är huvudrådgivare för den fysiska delen av utvecklingsplanen för NærHeden, som är ett utvecklingsprojekt etablerat av Høje-Taastrup kommun och Realdania By med visionen att skapa en förebild för framtidens hållbara förstad. NærHeden uppförs i Hedehusene, med upp till 3 000 bostäder som ska inhysa omkring 8 000 personer.

Arkitema Architects förslag till utvecklingsplan kopplar samman sociala, tekniska, landskapsmässiga och ekonomiska lösningar med nya tillvägagångssätt för hur framtida medborgare och byggsektorn involveras i utvecklingen av stadsdelen. Därmed ska NærHeden bli den plats i Danmark där man som medborgare får störst möjlighet att delta i utvecklingen av sin stad och i närmiljöns gemenskap.

Ett av utvecklingsplanens huvudelement är Det Grønne Loop, som är ett parkstråk rikt på rekreationsupplevelser och aktiviteter. Det finns mötesplatser som binder samman den nya stadsdelen med befintliga området Hedehusene och gör det enkelt att ta sig runt mellan bostad, skola, butiker och fritidsaktiviteter. Det Grønne Loop fungerar också som ett system för att samla upp och hålla tillbaka regnvatten, vilket ger parkstråket en naturprägel med vattenhål och våtmarker. På så sätt förenas social och miljömässig hållbarhet.

NærHeden kommer att bestå av varierande grupper av bostäder, med både radhus, villor och lägenhetskomplex. Bostäderna blir koldioxidneutrala och området får optimala förhållanden för fotgängare och cyklister samt god tillgång till kommunala transportmedel.

På så sätt innebär NærHeden ett nytänkande kring förstadens välkända kvaliteter, som t.ex. närhet till naturen, social gemenskap och trygghetsramar.

Orbicon, VIA Trafik A/S, Esbensen A/S, Karres en Brands och Everyday Studio har bidragit som underkonsulter för den utvecklingsplan som arbetats fram i nära dialog med NærHedens intressegrupper. 

Läs mer här.

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adress: Industrivej 2, 2640 Hedehusene
År: 2014
Omfattning: 63,5 ha
Byggherre: NærHeden P/S. Realdania By og Høje Taastrup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design, Karres en Brands
Ingenjör: Orbicon
Team Arkitema: Arkitema Architects, Karres en Brands, Orbicon, Social Action, Open Air Neighbourhood, Everyday, Via Trafik, Smith Innovation samt konsulenterne Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.