Rosenhøj - Viby Syd

Hållbar förvandling av socialt belastat bostadsområde

Arkitema Architects ligger bakom helhetsplanen för Rosenhøj i Viby nära Århus, som utgör en del av planerna på ett nytt Viby Syd med den överordnade visionen att skapa en enhetlig stadsdel.
I Rosenhøj öppnar man upp för en vision om att erbjuda flera olika bostadsformer med större mångfald, samt skapa ett helt stadsområde med en gemensam och positiv identitet.

Varje kvarter med varsin identitet. Utifrån denna devis delar helhetsplanen upp Rosenhøj i mindre kvarter som består av en bostadsgata med två flerfamiljshus, nya radhus i två våningar samt ett gemensamt trädgårdsområde. Utöver det etableras ett nära förhållanden mellan bostadshusen, nya vägar och stigsystem, mångfald och nya riktmärken. För att understryka mångfalden utförs bostadshusen i fyra olika fasadmaterial, som samtidigt skapar sammanhang med gårdens utformning och planteringar.

På varje bostadsgata ligger ett kvarterstorg där en känsla av gemenskap för det kan utvecklas. Grundprinciperna för torgen bygger på idén om en plats med träd och bänkar, där skiften i beläggning och plantering definierar olika zoner som både kan fungera som lekplatser och en lugn plats att vistas på.

Bebyggelsens nya gårdsparker är uppdelade i mindre, varierade trädgårdsytor av semiprivat karaktär. Närheten till bostaden och intimiteten i varje trädgård bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap grannar emellan. För att bidra till en känsla av ägande och engagemang har de brukarna varit nära involverade i både dialog, designprocess och namngivning av kvarterstorgen. I kontrakten med genomförande entreprenörer har det dessutom inarbetats sociala klausuler, som har resulterat i lärlingsplatser för områdets unga.

Utöver att ha utvecklat helhetsplanen för området har Arkitema Architects Urban också fungerat som arkitekt- och landskapsarkitektrådgivare i projektet. Uppgiften genomfördes med Viggo Madsen som totalrådgivare, och i samarbete med EFFEKT Arkitekter ApS.

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adress: Rosenhøj, 8260 Viby J
År: 2011-2015
Omfattning: 200 000 m²
Byggherre: Boligselskabet Århus Omegn
Arkitekt: Arkitema Architects och EFFEKT
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Viggo Madsen
Övriga: Center for Idræt og Arkitektur samt UIWe kulturplanlægning
Priser: 1:a pris i inbjuden tävling