Träbyggnad: Tiller Videregående Skola

Arkitema Architects har vunnit tävlingen för om- och utbyggnaden av Tiller videregående skole söder om Trondheim. Projektet på 19 500 m2 kommer att förbättra utbildnings- och uppehållsmöjligheterna vid skolan som i dag har 650 elever. Med den nya planen skapas utrymme till 800 studenter på ett campus som relativt enkelt kan utvecklas vidare och hysa de 1 000 elever som förvantas gå i skolan 2030.

Nye Tiller VGS ska bli ett nav för kreativitet, kunskapsdelning, kultur och gemenskap. Utöver att skapa mer utrymme och bättre villkor för elever är det meningen att skolan öpnas för lokalsamhället och därmed blir en samlingsplats för hela Tiller. Det vinnande förslaget har en huvudgata som kan hållas öppe under lektionstid där områdets boende får tillgång till kantin, kafé, hörsal och bibliotek.

Bruket av trä i största möjliga mån, både utvändigt, i konstruktionen och invändigt, kommer att skapa en uppseendeväckande byggnad som understryker skolans miljöaspekt. De lutande takytorna i nybygget är täckta av antingen solcellspaneler eller ljus papp, medan taket på existerande byggnader täcks med sedumtak med plantering på. För att uppnå kommunens ambitiösa energikrav efterisoleras den utvändiga fasaden befintliga byggnader.

Träbyggnadens enkla konstruktionsprincip skapar flexibilitet då utbyggnaden är tänkt som ett modulärt system som gör det lätt att lägga till eller ändra areal och lösningar efter behov som ändrar sig över tid.

HÅKAN SANDHAGEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef
Tlf. +45 2265 4357
Astrid Charlotte Seeberg
Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adress: Østre Rosten 47, Tiller, 7475 Trondheim
År: 2018-2021
Omfattning: 1
7 000 m²
Beställare: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: ÅF Engineering
Utmärkelser: Vinnare av 
koncept- och projekteringstävling