På Arkitema har vi en ambition att följa med i tiden och utforska de senaste arbetsmetoderna. Därför har vi också under ett flertal år utvecklat BIM-metoder och processer.

BIM Management är ett viktigt redskap för projektstyrning, ökad kvalitet och bättre produktivitet. Vi skapar mervärde i projekten genom bättre överblick över processerna, ökat samarbete mellan olika aktörer och optimal styrning av tid och ekonomi. Därmed säkerställer vi bättre beslutsunderlag för byggherren och projektets övriga samarbetspartners.

En bra och säker start på projektet

I inledande designfaser och programmering kan BIM användas till energi- och hållbarhetsanalyser med simuleringar av exempelvis sol, skugga, dagsljus och vind. När processen kommer fram till den komplicerade rums, funktions, och ytdisponeringen, hjälper en välfungerande BIM-modell till att disponera ytorna så att de uppdateras automatiskt när ändringar och korrigeringar görs. Byggnadsmodellen gör det lättare för kunden att överskåda projektet och dess utmaningar, och därmed också fatta rätt beslut för det fortsatta projektet och slutresultatet. Digitala modeller används bland annat för simulering, visualisering, verifiering och kvalitetssäkring. Även vid de mest komplexa och krävande konstruktionsutmaningarna blir lösningarna enklare att identifiera, utveckla och verifiera. Arkitema har genomfört stora universitets- och sjukhusprojekt med kompletta 3D-modeller, där BIM-modellen har spelat en avgörande roll som stöd vid interna fasberäkningar och totalekonomiska beräkningar. Samtidigt möjliggör modellerna ett strukturerat och dynamiskt BIM-arbetsflöde internt.

Stark 3D-visualisering

BIM-modeller kan kopplas till VR-glasögon och ge kunden en visuell 3D-upplevelse av projektet. Exempelvis genomförs en rad landskapsprojekt med hjälp av BIM-modeller. Detta ger en effektiv kommunikation mellan samtliga parter, eftersom 3D-illustrationerna ger en mer detaljerad projektförståelse. Arkitema använder också 3D-modellerna på byggarbetsplatsen i samband med byggmöten, yrkesinspektion och genomgång av brister, där tillsynsansvariga kan gå igenom projekten via surfplattor.