En resursmedveten och human utveckling av städer och byggnader är helt avgörande för en hållbar framtid. Arkitema vill bidra aktivt till att vidareutveckla byggbranschen i en mer ansvarsfull riktning, och resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbar arkitektur är därför centrala delar i alla våra projekt.

Vår metod

Hållbarhetsstrategin i våra projekt beror alltid på sammanhanget. Arkitema har därför tagit fram ett dialogverktyg som stödjer vår holistiska syn på hållbar arkitektur. Vi har definierat fyra fokusområden som ska vägas in i varje projekt: Hållbarhet, användbarhet, byggbarhet och estetik. Verktygets utformning inbjuder samtidigt till dialog med byggherren och projektdeltagarna om fokusområden och möjligheter i projekten.

Arkitema Stockholm 44 Photo Lars Just web

Rådgivning om hållbarhet i projektet

Vi erbjuder specialiserad rådgivning om hållbarhet i byggprojekt, med utgångspunkt från projektets kontext och kundens behov. Vi samarbetar med forskningsinstitut och universitet i utvecklingsprojekt och undervisning, och vi kan hjälpa dig med:

  • Utveckling av hållbarhetsstrategi och implementering genom hållbarhetsledning

  • Hållbarhetscertifieringar (DGNB, LEED, BREEAM, Svanenmärkningen, Active House och Miljöbyggnad)

  • Designstrategier i tidiga skeden vad gäller energi, inomhusklimat, dagsljus och livscykelanalyser (LCA)

  • Hållbara materialval – miljörisker, hälsa och LCA med avseende på byggprodukter

  • Energioptimering vid ombyggnation och renovering

  • Totalekonomiska analyser

  • Simulering av dagsljusförhållanden, bländning, kontrastförhållanden, solskydd och inomhusklimat – sommar och vinter
Arkitema Nya Kungsberget 01 web
Trä som byggmaterial möjliggör revolutionerande konstruktioner på det sociala, miljömässiga och ekonomiska planet.

Arkitema Timber

Vi har en särskild enhet som arbetar med utveckling av träkonstruktioner. Vi kallar den Arkitema Timber. Genom att arbeta med trä kan vi aktivt bidra till en hållbar omställning inom byggbranschen.

Målet är att minska byggnadens negativa miljöpåverkan och säkerställa strukturerad kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan Arkitemas olika kontor. Tillsammans med branschorganisationen Svenskt Trä, som har en central roll i träbyggnadsutvecklingen, har vi tagit fram ett heltäckande utbildningsprogram för våra arkitekter och ingenjörer. Vi arbetar med flera träbyggnadsprojekt och har därför utvecklat ett unikt kunskapsutbyte med ledande branschaktörer som vi kan dela med oss av till våra samarbetspartners.